Zomeravondconcert Liefdesperikelen

04-08-2021

Maartje Masereeuw, Bas Ammerlaan, Dierick Aartsen en Hester Westra

 

Uit Kusjes: XIV Het Minne-net – Cornelis Thymanszoon Padbrué (1592-1670)
1. Een kout, een kus, een lach en een lonck
2. Een grauw, een snaeuw, een grijns, een gril

 

Uit Kusjes: XIX Dat ick betovert ben – Cornelis Thymanszoon Padbrué (1592-1670)
1. Dat ick betovert ben
2. Const heeft het my gedaen
3. Blond hayr op’t grijse breyn
4. Maer boven al die vriendelycke zeedigheiydt

 

Pargoletta che scherzi – Joannes Tollius (1555 - +/- 1620)

Uit Kusjes: VI Zesde kusjen – Cornelis Thymanszoon Padbrué (1592-1670)
1. Duysend kusjes, duysend malen
2. Aen u kaeckjes
3. Maer wanneer ick aen u ooghjes
4. Dan en sie ick niet u lachen
5. Laes! Hoe quaelijk komen d’oogen met de lippen over een

 

Uit Acht oud Hollandsche liederen – Willem Pijper (1894 – 1947)
1. Daar staet een clooster in Oostenrijc
3. De winter is een onweert gast
7. De winter is verganghen
2. Di Mey playsant willen wi planten

 

Uit Dat ierste boeck vanden Niewe Duytsche Liedekens (Maastricht, 1554)
23. Al is den tijd nu doloreus – Joannes Wintelroy
6. Al hadde wy vijfenveertich bedden – Petit Jan de Latre

 

Uit het Antwerps liedboek (1544) 52. Ick zeg adieu - Anonymus

Wiegenlied – Joannes Brahms, Jean- Christophe Hannig